თეკო შენკენის მაკიაჟის სასწავლო კურსები ბათუმში!
განსაკუთრებული მოთხოვნიდან გამომდინარე, ქალაქ ბათუმში იგეგმება წელიწადში ორჯერ, მაკიაჟის შემსწავლელი...
საბაზისო კურსი
(ჯგუფური და ინდივიდუალური)
კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი
(ჯგუფური და ინდივიდუალური)
SELF MAKE UP
(ჯგუფური და ინდივიდუალური)