საბაზისო კურსი
(ჯგუფური და ინდივიდუალური)
კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი
(ჯგუფური და ინდივიდუალური)
SELF MAKE UP
(ჯგუფური და ინდივიდუალური)
ერთჯერადი მომსახურეობები
მაკიაჟი თეკო შენკენთან